Nổi bật

Nghệ thuật, khoa học, giáo dục: những vấn đề cấp thiết của hiện đại và triển vọng phát triển: Hội nghị bàn tròn quốc tế 2022 - Lê Thị Hồng Phượng

Hội nghị bàn tròn quốc tế trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc tế" EURASIA-2022". Giấy chứng nhận tham gia được ký bởi Phó Thống đốc thứ nhất của Vùng Chelyabinsk I.A. Hecht.

Ле Тхи Хонг Фыонг. Искусство, наука, образование: актуальные вопросы современности и перспективы развития : Международное заседание круглого стола / Ле Тхи Хонг Фыонг и др. // Научный журнал «Социум и власть». 2022. № 2 (92) С.  107-135. DOI 10.22394/1996-0522-2022-2-107-135; EDN: DDFYSS; УДК 304.2 + 37 + 7.067; EDN: DDFYSS; DOI 10.22394/1996-0522-2022-2-107-135 (ВАК).

Lê Thị Hồng Phượng. Nghệ thuật, khoa học, giáo dục: những vấn đề cấp thiết của hiện đại và triển vọng phát triển: Hội nghị bàn tròn quốc tế / Lê Thị Hồng Phượng và các tác giả // Tạp chí khoa học "Xã hội và Quyền lực". 2022. № 2 (92) С.  107-135. DOI 10.22394/1996-0522-2022-2-107-135; EDN: DDFYSS; УДК 304.2 + 37 + 7.067; EDN: DDFYSS; DOI 10.22394/1996-0522-2022-2-107-135 (ВАК).
 ---------------------
Bếp Phượng - bepphuong.com
 
Bánh mì Phượng's - banhmiphuong.com #banhmiphuong
Cà dầm tương Xứ Nghệ - cadamtuongxunghe.com #cadamtuong
Hồng Phượng Store - hongphuong.net #hongphuongstore
Cà phê Con Gà #bepphuong
 


Các bài viết hữu ích


Hồng Phượng Store - Mua sắm tin cậy!

Type and hit Enter to search

Close
Contact Me on Zalo