Lễ hội Maslenitsa 2019 tại Moskva

Lễ hội Maslenitsa là lễ hội truyền thống của người dân Nga nhằm tiễn biệt mùa đông lạnh lẽo và chào đón mùa xuân tràn đầy sức sống ...

XUÂN VỀ TRÊN BẢN LÀNG của đội múa RUDN 2018

XUÂN VỀ TRÊN BẢN LÀNG của đội múa RUDN 2018 Đêm GALA TỰ HÀO ĐẤT VIỆT LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI RUDN 2018

Nhảy sạp cùng sinh viên quốc tế RUDN 2018

Nhảy sạp cùng sinh viên quốc tế RUDN 2018 Đêm GALA TỰ HÀO ĐẤT VIỆT LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI RUDN 2018

Biểu diễn võ thuật của sinh viên trường Nội Vụ - RUDN 2018

Biểu diễn võ thuật của sinh viên trường Nội Vụ - RUDN 2018 Đêm GALA TỰ HÀO ĐẤT VIỆT LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI RUDN 2018 ...

Đất nước Tình yêu - Nguyên Lê trình bày RUDN 2018

Đất nước Tình yêu - Nguyên Lê trình bày RUDN 2018 Đêm GALA TỰ HÀO ĐẤT VIỆT LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI RUDN 2018

Trên công trường rộn tiếng ca - Thanh Tùng và Nguyễn Nhung RUDN 2018

Trên công trường rộn tiếng ca - Thanh Tùng và Nguyễn Nhung RUDN 2018 Đêm GALA TỰ HÀO ĐẤT VIỆT LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI RUDN 2...

Trình diễn Trang phục dân tộc RUDN 2018

Trình diễn Trang phục dân tộc RUDN 2018 Đêm GALA TỰ HÀO ĐẤT VIỆT LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI RUDN 2018

Tiết mục của sinh viên đến từ Venezuela - RUDN 2018

Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại RUDN 2018 Đêm văn nghệ Tự hào đất Việt Tiết mục của sinh viên đến từ Venezuela