Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework

Bếp Phượng có món ngon!

Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework

 Cuong Khanh Quoc Tran, Hat Dang Nguyen, Cuong Huy Tran, Loan Kim Thi Vo The. 

Гуманитарный научный вестник [Humanitarian Scientific Bulletin]. 

2021. №2. Pp. 200-206. ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4594588.

Tài liệu hay về kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ
Thông tin liên hệ:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.

Thông tin hữu ích
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.