Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework

Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework

 Cuong Khanh Quoc Tran, Hat Dang Nguyen, Cuong Huy Tran, Loan Kim Thi Vo The. 

Гуманитарный научный вестник [Humanitarian Scientific Bulletin]. 

2021. №2. Pp. 200-206. ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4594588.

Tài liệu hay về kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ
Previous Post Next Post

Blog ads

Bạn đã ghé Bếp Phượng TV?

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất

Mô tả