Bê tươi Bình Định bóp tái với rau tại Hà Nội

Ba mẹ gửi cho bịch thịt bê tươi thái sẵn, nhắn con nướng hoặc bóp tái ăn cho ngon nhen con

Em được cái lúc nào cũng ngoan vs nghe lời, mẹ bảo sao làm vậy

Mà i vậy nhen, bóp tái đúng kiểu mẹ dặn nó ngon bá ché con bò chéc 💪

Nghe lời mẹ sống đời bất diệt Previous Post Next Post

Blog ads

Bạn đã ghé Bếp Phượng TV?

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất

Mô tả