Một đĩa gỏi da cá - dặc sản ngon ngon xứ Nẫu

 Trông thì giống bánh đa nướng lên r trộn nhưng thực ra nó là gỏi da cá xoài chua nha mọi người 

Món ngon xứ nẫu á mọi ngừi ưi


#bepphuong
Bếp Phượng


Previous Post Next Post

Blog ads

Bạn đã ghé Bếp Phượng TV?

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất

Mô tả