Mô tả

Dâng hương tại tượng đài Bác Hồ ở Moskva 2/9/2020

Ngày 2 tháng 9 năm 2020 tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Lần thứ n đến đang hương tại tượng đài Bác Hồ
Bếp Phượng 2020
#bepphuong


Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất