Một gói xôi khúc giữa Mạc Tư Khoa!

Xôi khúc giữa Mạc Tư Khoa!
Món xôi khúc này không phải do Bếp Phượng làm, mà là công trình của một người em tòa nhà bên cạnh.


Bếp Phượng - http://bepphuong.com
#bepphuong - Có bán món ngon!

Previous Post Next Post

Blog ads

Bạn đã ghé Bếp Phượng TV?

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất

Mô tả