Mô tả

Do Ngoc Hanh - Features of Ho Chi Minh's diplomatic style and strengthen Vietnam – Russia comprehensive strategic partnership.

Features of Ho Chi Minh's diplomatic style and strengthen Vietnam – Russia comprehensive strategic partnership. 
Do Ngoc Hanh
Гуманитарный научный вестник. 2020. №2.
Pp. 43-50

Для цитирования: Do Ngoc Hanh Features of Ho Chi Minh's diplomatic style and strengthen Vietnam – Russia comprehensive strategic partnership // Гуманитарный научный вестник. 2020. №3. С. 43-50. URL: http://naukavestnik.ru/doc/2020/03/DoNgocHanh.pdf
Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất