Developing Vietnam’s high-quality human resources in conditions of industrial revolution 4.0: some theoretical aspects - Nguyen Huu Hoi

Bếp Phượng có món ngon!

Developing Vietnam’s high-quality human resources in conditions of industrial revolution 4.0: some theoretical aspects
Nguyen Huu Hoi


Bulletin of science and education. 2020. № 6 (84). Part 1. PP. 48-52. ISSN 2312-8089. 
DOI: 10.24411/2312-8089-2020-10601.

Thông tin liên hệ:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.

Thông tin hữu ích
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.