Developing Vietnam’s high-quality human resources in conditions of industrial revolution 4.0: some theoretical aspects - Nguyen Huu Hoi

Developing Vietnam’s high-quality human resources in conditions of industrial revolution 4.0: some theoretical aspects
Nguyen Huu Hoi


Bulletin of science and education. 2020. № 6 (84). Part 1. PP. 48-52. ISSN 2312-8089. 
DOI: 10.24411/2312-8089-2020-10601.Bài viết liên quan

---------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ order thuốc cho mẹ, bé và gia đình tin cậy
Xem các bài viết trên FACEBOOK lấy thuốc cho mẹ, bé và cả gia đình TẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------------------------

Xem thêm

Xem thêm