Nổi bật

Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - TS. Dương Quốc Quân

Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
TS. Dương Quốc Quân

Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng)
TS. Dương Quốc Quân, ThS. Đoàn Sỹ Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Lang (Đồng chủ biên). 
Nxb. Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2019.


Cuốn sách Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng), được viết chủ yếu dựa vào nội dung “Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh” của Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn do, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2003 và 2015; Quyết định số: 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở mỗi bài, mỗi chương của cuốn sách được thiết kế gồm 3 phần:


Các bài viết hữu ích


Hồng Phượng Store - Mua sắm tin cậy!

Type and hit Enter to search

Close
Contact Me on Zalo