Mô tả

Review of literature on Protestantism in Vietnam over the past 20 years (in russ.) - Lê Thị Hồng Phượng

Bài báo

Review of literature on Protestantism in Vietnam over the past 20 years (in russ.) 

Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa


Review of literature on Protestantism in Vietnam over the past 20 years (in russ.) Tác giả Mai K Da, Le Thi Hong Phuong Ngày xuất bản 2019/4 Tạp chí Social Sciences in the Modern World: Political Science, Sociology, Philosophy, History Tập 15 Số phát hành 3-4 Trang 48-55 Nhà xuất bản Интернаука Lê Thị Hồng Phượng triết học
Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất