Protestantism in the context of religious reconfiguration in modern Vietnam (in russ.)

Bài báo
Protestantism in the context of religious reconfiguration in modern Vietnam (in russ.)

Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa, Dương Quốc Quân


Protestantism in the context of religious reconfiguration in modern Vietnam (in russ.) Tác giả Mai K Da, Duong Quoc Quan, Le Thi Hong Phuong Ngày xuất bản 2019/2 Tạp chí Social Sciences in the Modern World: Political Science, Sociology, Philosophy, History Tập 14 Số phát hành 2 Trang 27-31 Nhà xuất bản Internauka Lê Thị Hồng Phượng triết học
Previous Post Next Post

Blog ads

Bạn đã ghé Bếp Phượng TV?

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất

Mô tả