Protestantism in the context of religious reconfiguration in modern Vietnam (in russ.)

Bài báo
Protestantism in the context of religious reconfiguration in modern Vietnam (in russ.)

Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa, Dương Quốc Quân


Protestantism in the context of religious reconfiguration in modern Vietnam (in russ.) Tác giả Mai K Da, Duong Quoc Quan, Le Thi Hong Phuong Ngày xuất bản 2019/2 Tạp chí Social Sciences in the Modern World: Political Science, Sociology, Philosophy, History Tập 14 Số phát hành 2 Trang 27-31 Nhà xuất bản Internauka Lê Thị Hồng Phượng triết học


Bài viết liên quan

---------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ order thuốc cho mẹ, bé và gia đình tin cậy
Xem các bài viết trên FACEBOOK lấy thuốc cho mẹ, bé và cả gia đình TẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------------------------

Xem thêm

Xem thêm