Mai K Đa - Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế

Mai K Đa - Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế


Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế 
Tác giả Lê Thị Tuyết, Mai K Đa, Dương Quốc Quân 
Ngày xuất bản 2012 
Tạp chí Triết học 
Tập 251 
Số phát hành 04 
Trang 83 - 88 
Nhà xuất bản Viện Triết học
Previous Post Next Post

Blog ads

Bạn đã ghé Bếp Phượng TV?

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất

Mô tả