Mai K Đa - Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay

Thông tin chi tiết về sản phẩm

Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay Tác giả Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Mai K Đa Ngày xuất bản 2013 Tạp chí Giáo dục Lý luận Số phát hành 09 Trang 68-72


Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Mai K Đa Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay Tạp chí Giáo dục lý luận, số 202 tháng 9/2013, tr 68-72 Vào những năm cuối thế kỷ XX, khi nước Nga đã dần ổn định và định hình được con đường phát triển của riêng mình, tình hình nghiên cứu triết học có nhiều khởi sắc. Trong giai đoạn này có nhiều sự thay đổi quan trọng thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực triết học. Trước hết là sự xuất hiện các điều kiện căn bản không có gì có thể thay thế trong các nghiên cứu triết học - sự tự do tinh thần. Điều này đã tạo điều kiện cho các nhà triết học trong việc nghiên cứu, đề xuất và bảo vệ những quan điểm triết học khác nhau.


Thông tin liên hệ:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.

Thông tin hữu ích
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.