Mai K Đa - Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn đến cuối thế kỷ XVIII

Mai K Đa - Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn đến cuối thế kỷ XVIII

Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn đến cuối thế kỷ XVIII Tác giả: Lê, Thị Tuyết; Mai K Đa; Dương Quốc Quân
Nguồn bài trích: Triết học.-Hà Nội : Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Triết học, 2012.-Số 10 (257).-Tr.77-86.


Previous Post Next Post

Blog ads

Bạn đã ghé Bếp Phượng TV?

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất

Mô tả