Mô tả

Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность - Lê Thị Hồng Phượng

Bài báo
Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность

Các tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa, Dương Quốc QuânLĩnh vực nghiên cứu: lịch sử triết học, triết học, nghiên cứu tôn giáo, tôn giáo học, triết học văn hóa, văn hóa học

Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность Tác giả Май К Да, Зыонг Куок Куан, Ле Тхи Хонг Фыонг Ngày xuất bản 2019/2 Tạp chí Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия Tập 2 Số phát hành 26 Trang 23-29 Nhà xuất bản МЦНО, Lê Thị Hồng Phượng triết  học
Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất