Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме - Lê Thị Hồng Phượng

Bếp Phượng có món ngon!

Bài báo:
Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Các tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa, Dương Quốc Quân
Lĩnh vực nghiên cứu: lịch sử triết học, tôn giáo học, nghiên cứu tôn giáo, triết học văn hóa, văn hóa học.


Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме Tác giả Май К Да, Зыонг Куок Куан, Ле Тхи Хонг Фыонг Ngày xuất bản 2019/2 Tạp chí Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история Tập 2 Số phát hành 14 Trang 27-31. Lê Thị Hồng Phượng triết học

Nguồn:  http://www.elibrary.vn/2020/04/blog-post_9.html

Thông tin liên hệ:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.

Thông tin hữu ích
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.