Vài nét về logic phân tích ngữ nghĩa của Frege, Russell và Tarski - Lê Thị Hồng Phượng

Vài nét về logic phân tích ngữ nghĩa của Frege, Russell và Tarski
Lê Thị Hồng Phượng 
Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ngành triết học


Giải nhất NCKH SV cấp trường
Khoa Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
Đại học Quốc gia Hà Nội
Previous Post Next Post

Blog ads

Bạn đã ghé Bếp Phượng TV?

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất

Mô tả