Dương Quốc Quân - Về định hướng nghiên cứu triết học ở Việt Nam hiện nay

Dương Quốc Quân
Về định hướng nghiên cứu triết học ở Việt Nam hiện nay


Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Trần Đức Thảo và triết học ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XX một vài nghiên cứu so sánh. 
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2017 
Trang 80-86


Bài viết liên quan

---------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ order thuốc cho mẹ, bé và gia đình tin cậy
Xem các bài viết trên FACEBOOK lấy thuốc cho mẹ, bé và cả gia đình TẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------------------------

Xem thêm

Xem thêm