Dương Quốc Quân - Về định hướng nghiên cứu triết học ở Việt Nam hiện nay

Bếp Phượng có món ngon!

Dương Quốc Quân
Về định hướng nghiên cứu triết học ở Việt Nam hiện nay


Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Trần Đức Thảo và triết học ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XX một vài nghiên cứu so sánh. 
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2017 
Trang 80-86
Thông tin liên hệ:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.

Thông tin hữu ích
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.