Nổi bật

Dương Quốc Quân - Vai trò của trắc nghiệm khách quan trong dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Dương Quốc Quân 
Vai trò của trắc nghiệm khách quan trong dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Nội dung, phương pháp giảng dạy và hệ thống đánh giá đối với các môn khoa học Lý luận chính trị ở Học viện Tài chính trong điều kiện hiện nay”. Học viện Tài chính, tháng 6/2010. Học viện Tài chính, tháng 6/2010.


Các bài viết hữu ích


Hồng Phượng Store - Mua sắm tin cậy!

Type and hit Enter to search

Close
Contact Me on Zalo