Mô tả

Dương Quốc Quân - Tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh

Dương Quốc Quân
Tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh


Kỷ yếu “Khoa học và cộng đồng”, Hiệp hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga. Tháng 3 năm 2013. (Tiếng Nga). LB Nga, tháng 3/2013.
Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất