Dương Quốc Quân - Sự hình thành chế độ phong kiến ở Việt Nam

Dương Quốc Quân 

Sự hình thành chế độ phong kiến ở Việt Nam


Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ II: “Các khía cạnh khoa học của nghiên cứu sáng tạo”. Ngày 5-7 tháng 6 năm 2013, thành phố Sамаrа, Nga. (Tiếng Nga). Nxb Инсома-пресс, 2013. ISBN 978-5-4317-0074-3.
Previous Post Next Post

Blog ads

Bạn đã ghé Bếp Phượng TV?

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất

Mô tả