Dương Quốc Quân - So sánh trong nghiên cứu và giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Bếp Phượng có món ngon!

Dương Quốc Quân
So sánh trong nghiên cứu và giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin”, Học viện Tài chính, 6/2015. Học viện Tài chính, tháng 6/ 2015. 51-58
Thông tin liên hệ:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.

Thông tin hữu ích
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.