Mô tả

Dương Quốc Quân - Quan niệm của I.Kant về tính quy luật trong sự vận động của lịch sử nhân loại

Dương Quốc Quân
Quan niệm của I.Kant về tính quy luật trong sự vận động của lịch sử nhân loại


Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Đức ở các trường đại học”. Trường đại học KHXH&NV, ĐHQGHN, 11/2015. 
Trường đại học KHXH&NV, ĐHQGHN, Hà Nội, tháng 11/2015.
Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất