Dương Quốc Quân - Quá trình nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới đất nước

Bếp Phượng có món ngon!

Dương Quốc Quân 
Quá trình nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới đất nước


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Học viện Tài chính, 5/2017. Học viện Tài chính, tháng 5/ 2017. 
Trang 182-187
Thông tin liên hệ:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.

Thông tin hữu ích
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.