Dương Quốc Quân - Phát huy giá trị tích cực của tư tường nhân nghĩa trong nho giáo đối với người cán bộ, đảng viên hiện nay

Bếp Phượng có món ngon!

Dương Quốc Quân
Phát huy giá trị tích cực của tư tường nhân nghĩa trong nho giáo đối với người cán bộ, đảng viên hiện nay


Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại”, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, 12/2016. Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, 12/2016.
Thông tin liên hệ:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.

Thông tin hữu ích
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.