Nổi bật

Dương Quốc Quân - Phát huy giá trị tích cực của tư tường nhân nghĩa trong nho giáo đối với người cán bộ, đảng viên hiện nay

Dương Quốc Quân
Phát huy giá trị tích cực của tư tường nhân nghĩa trong nho giáo đối với người cán bộ, đảng viên hiện nay


Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại”, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, 12/2016. Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, 12/2016.


Các bài viết hữu ích


Hồng Phượng Store - Mua sắm tin cậy!

Type and hit Enter to search

Close
Contact Me on Zalo