Dương Quốc Quân - Phát huy giá trị tích cực của tư tường nhân nghĩa trong nho giáo đối với người cán bộ, đảng viên hiện nay

Dương Quốc Quân
Phát huy giá trị tích cực của tư tường nhân nghĩa trong nho giáo đối với người cán bộ, đảng viên hiện nay


Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại”, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, 12/2016. Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, 12/2016.


Bài viết liên quan

---------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ order thuốc cho mẹ, bé và gia đình tin cậy
Xem các bài viết trên FACEBOOK lấy thuốc cho mẹ, bé và cả gia đình TẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------------------------

Xem thêm

Xem thêm