Nổi bật

Dương Quốc Quân - Một số vấn đề về tự chủ đại học ở nước ta hiện nay

Dương Quốc Quân 
Một số vấn đề về tự chủ đại học ở nước ta hiện nay


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang”, Tổ chức tại Bắc Giang ngày 2/8/2017. 
Học viện Tài chính, tháng 8/ 2017. 
Trang 64-75


Các bài viết hữu ích


Hồng Phượng Store - Mua sắm tin cậy!

Type and hit Enter to search

Close
Contact Me on Zalo