Dương Quốc Quân - Một số vấn đề về tự chủ đại học ở nước ta hiện nay

Bếp Phượng có món ngon!

Dương Quốc Quân 
Một số vấn đề về tự chủ đại học ở nước ta hiện nay


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang”, Tổ chức tại Bắc Giang ngày 2/8/2017. 
Học viện Tài chính, tháng 8/ 2017. 
Trang 64-75
Thông tin liên hệ:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.

Thông tin hữu ích
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.