Dương Quốc Quân - Một số vấn đề về tự chủ đại học ở nước ta hiện nay

Dương Quốc Quân 
Một số vấn đề về tự chủ đại học ở nước ta hiện nay


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang”, Tổ chức tại Bắc Giang ngày 2/8/2017. 
Học viện Tài chính, tháng 8/ 2017. 
Trang 64-75


Bài viết liên quan

---------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ order thuốc cho mẹ, bé và gia đình tin cậy
Xem các bài viết trên FACEBOOK lấy thuốc cho mẹ, bé và cả gia đình TẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------------------------

Xem thêm

Xem thêm