Dương Quốc Quân - Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tập thể ở nước ta hiện nay

Bếp Phượng có món ngon!

Dương Quốc Quân
Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tập thể ở nước ta hiện nay


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Kinh tế tập thể ở Việt Nam – Lý luận và Thực tiễn”
Học viện Tài chính, 6/2016. Học viện Tài chính, tháng 6/ 2016. 
Trang 44-48
Thông tin liên hệ:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.

Thông tin hữu ích
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.