Dương Quốc Quân - Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tập thể ở nước ta hiện nay

Dương Quốc Quân
Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tập thể ở nước ta hiện nay


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Kinh tế tập thể ở Việt Nam – Lý luận và Thực tiễn”
Học viện Tài chính, 6/2016. Học viện Tài chính, tháng 6/ 2016. 
Trang 44-48
Previous Post Next Post

Blog ads

Bạn đã ghé Bếp Phượng TV?

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất

Mô tả