Dương Quốc Quân - Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tập thể ở nước ta hiện nay

Dương Quốc Quân
Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tập thể ở nước ta hiện nay


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Kinh tế tập thể ở Việt Nam – Lý luận và Thực tiễn”
Học viện Tài chính, 6/2016. Học viện Tài chính, tháng 6/ 2016. 
Trang 44-48


Bài viết liên quan

---------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ order thuốc cho mẹ, bé và gia đình tin cậy
Xem các bài viết trên FACEBOOK lấy thuốc cho mẹ, bé và cả gia đình TẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------------------------

Xem thêm

Xem thêm