Mô tả

Dương Quốc Quân - Lý và khí trong Nho giáo Việt Nam

Dương Quốc Quân 

Lý và khí trong Nho giáo Việt Nam


Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IV: “Các khía cạnh khoa học của nghiên cứu sáng tạo”. Ngày 4-6 tháng 12 năm 2013, thành phố Sамаrа, Nga. (Tiếng Nga). Nxb Инсома-пресс, 2013. ISBN 978-5-9905242-1-7.
Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất