Dương Quốc Quân - Lý và khí trong Nho giáo Việt Nam

Dương Quốc Quân 

Lý và khí trong Nho giáo Việt Nam


Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IV: “Các khía cạnh khoa học của nghiên cứu sáng tạo”. Ngày 4-6 tháng 12 năm 2013, thành phố Sамаrа, Nga. (Tiếng Nga). Nxb Инсома-пресс, 2013. ISBN 978-5-9905242-1-7.


Bài viết liên quan

---------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ order thuốc cho mẹ, bé và gia đình tin cậy
Xem các bài viết trên FACEBOOK lấy thuốc cho mẹ, bé và cả gia đình TẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------------------------

Xem thêm

Xem thêm