Dương Quốc Quân - Kinh tế tư nhân – Nhân tố khởi nguồn và động lực đổi mới chính trị ở Việt Nam

Bếp Phượng có món ngon!

Dương Quốc Quân 
Kinh tế tư nhân – Nhân tố khởi nguồn và động lực đổi mới chính trị ở Việt Nam

Kinh tế tư nhân – Nhân tố khởi nguồn và động lực đổi mới chính trị ở Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay”
Học viện Tài chính, 9/2018. 
Trang 25-28
Thông tin liên hệ:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.

Thông tin hữu ích
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.