Mô tả

Dương Quốc Quân - Kinh tế tư nhân – Nhân tố khởi nguồn và động lực đổi mới chính trị ở Việt Nam

Dương Quốc Quân 
Kinh tế tư nhân – Nhân tố khởi nguồn và động lực đổi mới chính trị ở Việt Nam

Kinh tế tư nhân – Nhân tố khởi nguồn và động lực đổi mới chính trị ở Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay”
Học viện Tài chính, 9/2018. 
Trang 25-28
Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất