Mô tả

Dương Quốc Quân - Thế giới quan triết học của các nhà nho Việt Nam trong xã hội phong kiến

Dương Quốc Quân 
 Thế giới quan triết học của các nhà nho Việt Nam trong xã hội phong kiến


Hội thảo khoa học quốc tế “Lịch sử, chính trị và triết học trong thời đại toàn cầu” lần thứ IV – giành cho sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ, ngày 29 tháng 4 năm 2013, Khoa xã hội và nhân văn, Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga. (Tiếng Nga). Nxb Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga, Matxcơva, Nga, 2013. ISBN 978-5-209-04986-9.
Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất