Dương Quốc Quân - Thế giới quan triết học của các nhà nho Việt Nam trong xã hội phong kiến

Bếp Phượng có món ngon!

Dương Quốc Quân 
 Thế giới quan triết học của các nhà nho Việt Nam trong xã hội phong kiến


Hội thảo khoa học quốc tế “Lịch sử, chính trị và triết học trong thời đại toàn cầu” lần thứ IV – giành cho sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ, ngày 29 tháng 4 năm 2013, Khoa xã hội và nhân văn, Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga. (Tiếng Nga). Nxb Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga, Matxcơva, Nga, 2013. ISBN 978-5-209-04986-9.
Thông tin liên hệ:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.

Thông tin hữu ích
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hphuongsale@gmail.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp

Bếp Phượng - bepphuong.com


Bếp Phượng có bán món ngon.