Mô tả

Distribution and development of protestantism in Vietnam: history and modernity (in russ.) - Lê Thị Hồng Phượng

Bài báo
Distribution and development of protestantism in Vietnam: history and modernity (in russ.)

Lê Thị Hồng Phượng
Mai K Đa
Dương Quốc Quân

Distribution and development of protestantism in Vietnam: history and modernity (in russ.) Tác giả Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa, Dương Quốc Quân Ngày xuất bản 2019/2 Tạp chí Scientific Forum: Jurisprudence, History, Sociology, Political Science and Philosophy Tập 26 Số phát hành 2 Trang 23-29 Nhà xuất bản МЦНО Lê Thị Hồng Phượng triết học
Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất