Mô tả

Tọa đàm khoa học Sáng tạo thần thoại trong hoạt động của ý thức

Tọa đàm khoa học
-
Tọa đàm khoa học "Sáng tạo thần thoại trong hoạt động của ý thức"
Hôm nay lớp lại dự tọa đàm khoa học tại Bộ môn Bản thể luận và Lý luận nhận thức với chủ đề "Мифотворчество в деятельности сознания" - "Sáng tạo thần thoại trong hoạt động ý thức".
Tọa đàm này do thầy Naidush chủ trì.


Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất