[Bếp kể 72] - Bữa ăn chay đơn giản | Bếp Phượng tại Mátxcơva

Bếp Kể
-
Bếp kể 72 - Bữa ăn "chay đơn giản" - Bếp Phượng tại Mátxcơva
Bữa ăn đơn giản với đậu phụ rán, bầu rán và canh cánh gà củ cải

---------------------------- 


Bài viết liên quan


Hồng Phượng Store