[Phượng Review] - Ghé quán Nem ở gần ga tàu điện ngầm Iugo - Zapad - Bếp Phượng tại Mátxcơva

Bếp Review
-
Hai vợ chồng ghé quán Nem gọi hai bán miến ngan, một đĩa nem rán và một đĩa nem tôm. Hương vị khá giống như ở Việt Nam. 
Bài viết liên quan


Hồng Phượng Store