Bắp luộc chấm nước mắm, đậu phụ chiên giòn - Bếp Phượng tại Mátxcơva

Bắp luộc chấm nước mắm, đậu phụ chiên giòn - Cơm việt tại Mátxcơva
Băp luộc, bắp luộc chấm mắm hoặc mắm tôm rất ngon, chỉ tiếc hôm đó không có dây chỉ để cuộn cho trong miếngBài viết liên quan


Hồng Phượng Store