Nghiên cứu đạo Tin Lành ở Việt Nam trong 20 năm gần đây (tiếng Nga) - Lê Thị Hồng Phượng

Nghiên cứu đạo Tin Lành ở Việt Nam trong 20 năm gần đây (tiếng Nga) 

Lê Thị Hồng Phượng


Nghiên cứu đạo Tin Lành ở Việt Nam trong 20 năm gần đây (tiếng Nga) Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng Ngày xuất bản 2019/4 Tạp chí Khoa học Xã hội trong thế giới hiện đại: Chính trị học, Xã hội học, Triết học, Sử học Tập 15 Số phát hành 3-4 Trang 48-55 Nhà xuất bản Internauka


Bài viết liên quan

---------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ order thuốc cho mẹ, bé và gia đình tin cậy
Xem các bài viết trên FACEBOOK lấy thuốc cho mẹ, bé và cả gia đình TẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------------------------

Hồng Phượng Store


SỮA NGA XÁCH TAY CHÍNH HÃNG TẠI HỒNG PHƯỢNG STORE