Đạo Tin Lành trong bối cảnh tái cấu trúc tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (tiếng Nga) - Lê Thị Hồng Phượng

Bài báo

Đạo Tin Lành trong bối cảnh tái cấu trúc tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (tiếng Nga)

Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa, Dương Quốc Quân


Đạo Tin Lành trong bối cảnh tái cấu trúc tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (tiếng Nga) Tác giả Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa, Dương Quốc Quân Ngày xuất bản 2019/2 Tạp chí Khoa học xã hội trong thế giới hiện đại: Tâm lý học, xã hội học, triết học, sử học Số phát hành 2 Trang 27-31


Bài viết liên quan

---------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ order thuốc cho mẹ, bé và gia đình tin cậy
Xem các bài viết trên FACEBOOK lấy thuốc cho mẹ, bé và cả gia đình TẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------------------------

Hồng Phượng Store


SỮA NGA XÁCH TAY CHÍNH HÃNG TẠI HỒNG PHƯỢNG STORE